Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Česká obec jako inspirace pro světové lídry

 Brusel (20.-21.3.2014) – Středočeská obec Kněžice byla přizvána mezi světové lídry v oblasti životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie z Německa, Itálie, Austrálie, Kanady, Nigerie, Japonska, Polska a dalších zemí, aby na parlamentním slyšení na půdě Evropského parlamentu prezentovala svůj koncept energetické soběstačnosti.

Parlamentní slyšení pod názvem „Budování politické vůle ke stoprocentně obnovitelné energii“ na půdě Evropského parlamentu v Bruselu uspořádaly Světová rada budoucnosti a Centrum klimatických služeb. Dvoudenního setkání se zúčastnilo přes 40 lídrů z celého světa. Setkání se zúčastnili například Maciej Nowicki (bývalý ministr životního prostředí Polska), Rainer Hinrichs - Rahlwes (EREC), Torsten Wöllert (ES), Stefan Schurig (WFC) a mnoho dalších. Mezi hosty nechyběl zástupce České republiky. Pozvání na setkání do Bruselu přijal Milan Kazda, starosta obce Kněžice, jenž je titulována jedinou energeticky soběstačnou obcí v České republice.

Zatímco většina podobných mezinárodních setkání dojde k závěru, že politická vůle je klíčem ke koncepční aplikaci obnovitelných zdrojů a rozvoji moderní energetiky, toto parlamentní slyšení začalo rovnou otázkou: Jak můžeme vytvořit tuto politickou vůli? Cílem bylo shromáždit klíčové politické činitelé, poslance a odborníky, aby sdíleli konkrétní nástroje prosazování a evropské příklady dobré praxe obnovitelné energetiky.

Obec Kněžice se nachází 80 km od Prahy a se svými 509 obyvateli není naproti jiným místům České republiky nikterak turisticky zajímavá. Nicméně se nachází v  tradiční zemědělské oblasti s úrodnou půdou a kreativními lidmi, jenž v roce 2000 začali pracovat na projektu bioplynové stanice a souvisejících technologií.

Kněžice zde prezentovaly jeden z praktických energetických projektů zahrnující využití obnovitelných zdrojů energie nejen v úzkém energetickém pohledu, ale zejména v náhradě další obecní infrastruktury, jakou je např. odpadní vodní hospodářství. Milan Kazda ve svém projevu shrnul celkový příběh Kněžic, odprezentoval současné technologie, budoucí vize a zdůraznil, že pozice Kněžic není jednoduchá, protože tvoří proti současnému energetickému mainstreamu v České republice. Kněžický starosta svým otevřeným projevem získal obrovské sympatie účastníků a spontánní potlesk celého auditoria parlamentního slyšení. „Musím říci, že mě zaskočil potlesk i následně to, jakým způsobem Kněžice zaujaly například Manuela Valdése, zástupce Barcelony a další hosty, kteří Kněžice následně zmiňovali ve svém projevu, říká Milan Kazda.

 

 

Jak se zdá, je tato obec dnes inspirací pro Evropu i další odborníky z celého světa. Informace o Kněžicích se šířily již v minulosti. Podle slov pana Kazdy se v Kněžicích střídá mnoho návštěv z vysokých škol a návštěvy ze zahraničí. Nejvzdálenější návštěva byla z Jižní Koreji sponzorovaná přímo jihokorejskou vládou. „Náš projekt vnímáme jako návrat ke kořenům soběstačnosti regionu i našich předků, jejichž šikovnost je pro nás dodnes inspirací. Zároveň jsme potěšeni, že přinášíme inspiraci pro veřejnost, zástupce obcí, vysoké školy, pro zahraničí i pro politiky v Bruselu, říká Milan Kazda.

Světoví lídři a přívrženci zelené energetiky se v Bruselu shodli, že vůbec není otázkou, jestli dojde k naplnění produkce energie ze sta procent z obnovitelných zdrojů. Je pouze otázkou, kdy a jak k tomu dojde. Setkání v Bruselu pro mě bylo inspirativní a zejména potvrdilo správný směr propojení praxe a výzkumu, který tvoříme a intenzivně se jím zabýváme., doplňuje Pavel Černý představitel  místní akční skupiny Mezilesí a pedagog Vysoké školy ekonomické v Praze, jenž dlouhodobě spolupracuje na energetickém konceptu i v obci  Kněžice.

Kněžický starosta uzavřel svůj projev na parlamentním slyšení určitou výzvou: “Protože energetický koncept v takto malé obci není výhodný pro soukromé investory a v ČR jsou momentálně obnovitelné zdroje energie tabuizované a mýtizované téma, vnímáme, že opora i finanční podpora by mohla přijít právě z Bruselu. Zároveň jsme  připraveni poskytnout platformu a experimentální prostředí pro trendy moderní energetiky v centrální Evropě. A jsme připraveni sdílet naše zkušenosti, naučit to ostatní v dalších regionech.”

Součástí projektu v Kněžicích byla jedna z první bioplynových stanic v České republice. Výroba elektrické energie dosahuje v současné době 330 kWh. Projekt umožňuje i výrobu tepla s výkonem 1,6 MWh, jenž tvoří určitý „ostrovní systém“ s vlastním teplovodem v obci. Cena tepla v Kněžicích je přitom zcela nezávislá na vývoji světového trhu např. na cenách plynu, o kterém se v souvislosti s krizí na Ukrajině často hovoří. 

V současné době vzniká v Kněžicích několik dalších projektů, prvním z nich je vznik komunitního a vzdělávacího centra v bývalém mlýně, v přípravě je plán rozvoje obce včetně několika nízkoenergetických staveb a připravuje se projekt rozvoje bioplynové stanice.

Obec Kněžice se navíce spojila se čtyřmi dalšími obcemi, aby společně v rámci projektu Komunity pro zelenou energii vypracovaly a přijaly jako první v České republice společný akční plán udržitelné energie do roku 2020, čímž naplnily hlavní podmínku svého zapojení mezi signatáře evropského Paktu starostů a primátorů.

Parlamentní slyšení - Parliamentary Hearing on Building Political Will for 100% Renewable Energy, Evropský parlament, Brusel, 20. - 21.3. 2014.

Milan Kazda, starosta obce

Tisková zpráva ke stažení: zde

Kněžice Nupharo report ke stažení: zde 
Strategic Partner
EU
Oppi