Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

VESNICE KNĚŽICE

Energeticky nezávislá vesnice

Kněžice je první energeticky nezávislá obec ve výrobě tepla a elektrické energie v České republice. 

Odpadní suroviny se přeměňují na bioplyn a v kombinaci s přímým spalováním fytomasy pak utváří uzavřený energetický okruh, který vyrábí elektřinu za účelem prodeje veřejnosti a tepelnou energii pro místní spotřebu obyvatel obce.

Příběh Kněžic

V první polovině 20. století měli vesničané tolik energie, kolik potřebovali na místě, kde žili a pracovali. Měli krmivo pro zvířata, kvalitní jídlo pro sebe, dřevo do kamen a popel zpět do přírody. Kompostovaným živočišným a rostlinným odpadem doplňovali živiny polím. Koně i chovaný skot jim poskytoval levnou a snadno obnovitelnou tažnou sílu, nezávislou na naftě, či zemním plynu. Díky tomu dosáhli soběstačnosti celého regionu i země.

Dnes je samozřejmě jiná doba, ale i my si přejeme mít teplý domov, dobré a kvalitní jídlo a k tomu krásnou, nezničenou přírodu a navíc to vše chceme dát do souladu se současným trendem udržitelného rozvoje.

 

Nápad, který se stal realitou

Myšlenky tohoto druhu se místním obyvatelům malé české vesnice Kněžice v Městci Králové honily hlavou každý rok na podzim a v zimě, kdy popel z domácích kotlů na uhlí dopadal na hnijící hromady volných větví a posekané trávy a domácí žumpy často přeplněné přetékaly do povrchových vod. Odvodňovací systém pro Kněžice samotné a její dvě blízké lokality (celkový počet obyvatel 508) by byl složitý a nákladný. Pak místní obyvatele napadlo, proč nevyužít odpad včetně toho biologického v zařízení na výrobu bioplynu, které by mohlo nahradit čistírnu odpadních vod a stejně tak i kanalizaci.

Bioenergetické centrum

Tak vznikl projekt bioenergetického centra, které sestává z bioplynové stanice s kogenerací (o elektrickém výkonu 330 kW / tepelném výkonu 405 kW) a obecní výtopny (se dvěma kotli o výkonech 800 a 400 kW). Technologický celek za 138 milionů korun zásobuje teplem od roku 2007 přes 90 % obyvatel vsi a produkuje více elektřiny, než obec spotřebuje. To umožňuje její zpětný prodej do sítě. Centrum, plně provozované obcí, z rostlinného materiálu navíc produkuje energetické pelety k vytápění rodinných domů v okolí. Obilní a lněnou slámu, stonky energetického šťovíku v obřích balících a drobný odpad dodávají kotelně hlavně místní zemědělci. Popel je stejně jako digestát z bioplynky využíván ke hnojení pozemků. 

Obci se podařilo získat 83,7 milionů z Evropského fondu regionálního rozvoje a 11,1 milionů od Státního fondu životního prostředí, návratnost zbylých 43,2 milionů, které musela obec dát ze svých zdrojů, je spočítaná zhruba na 15 let. (Vzhledem k tomu, že by systém kanalizace s čističkou odpadních vod přišel na 45 milionů, změnila se také daňová politika - dnes může být obec plátcem DPH, takže mohla snížit cenu o dalších 19 %.)

 

„Tento systém bych určitě doporučil i jiným obcím. Náš projekt rozhodně ovlivnil naše prostředí. Každý rok ušetříme více než deset tisíc tun emisí CO2, a je to znát, když se projdete po vesnici“, říká starosta obce Kněžice Milan Kazda. 

Komunity pro zelenou energii

Obec Kněžice je spoluzakladatelem českého klubu obcí mířících k energetické soběstačnosti. Tým projektu Komunity pro zelenou energii ve spolupráci se zmíněnými pěti obcemi a Spolkem pro obnovu venkova coby partnerem projektu rovněž usilují o založení tzv. klubu RURENER, jehož název je odvozen od evropské sítě malých obcí orientovaných na energetickou nezávislost (Network of RURal communities for ENERgetic neutrality). Klub by měl právě při Spolku sdružovat venkovská sídla i regiony ČR s orientací na energetickou soběstačnost a sociální efekty z místní energetiky a pokrývat zájem o výměnu zkušeností, poradenství i spolupráci.

Česká obec inspirací pro světové lídry

 

Parlamentní slyšení pod názvem „Budování politické vůle ke stoprocentně obnovitelné energii“ na půdě Evropského parlamentu v Bruselu uspořádaly Světová rada budoucnosti a Centrum klimatických služeb. Dvoudenního setkání se zúčastnilo přes 40 lídrů z celého světa. Setkání se zúčastnili například Maciej Nowicki (bývalý ministr životního prostředí Polska), Rainer Hinrichs - Rahlwes (EREC), Torsten Wöllert (ES), Stefan Schurig (WFC) a mnoho dalších. Mezi hosty nechyběl zástupce České republiky. Pozvání na setkání do Bruselu přijal Milan Kazda, starosta obce Kněžice, jenž je titulována jedinou energeticky soběstačnou obcí v České republice.

Dozvědět se více.

 

 

Strategic Partner
EU
Oppi