Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

PARTNEŘI Z ŘAD AKADEMIKŮ

Partneři z řad akademiků

Technologický kampus Nupharo spolupracuje s významnými globálními partnery, korporacemi, asociacemi, vědeckými skupinami i jednotlivci, ale také výzkumnými i jiným technologickým centry ve Střední Evropě. Naším cílem je vytvářet aktivity - konference, workshopy a pracovní skupiny na evropské i globální úrovni.

 

Být připojen a spolupracovat 

Nupharo má velkou prioritu v nastavování spolupráce a propojování akademické sféry s praktickými projekty, partnery projektu Nupharo i zapojování do nových projektů inkubovaných firem.

Vnímáme, že v České republice je velké know-how v oblasti vědeckých pracovišť, specializovaných technologických a vývojových center, jež disponují unikátním vybavením a technologiemi v investicích stovek milionů euro. Většina z těchto pracovišť se soustředí na základní výzkum, aplikovaný výzkum či unikátní testovací procesy.

 

Zaměřeno na praxi 

Naproti tomu se Nupharo soustřeďuje na transfer technologií do praxe - komerční výrobu, testování či zkušební výrobu prototypů a jejich celkovou komercializaci.

V tomto ohledu Nupharo spolupracuje s Technologickou agenturou České republiky a připravuje pracovní skupinu, jež se bude věnovat transferu technologií do reality.

 

CVUT   dresden  Delft   purkynezuppittshburghbata

 

REFERENCE

„Vynálezů je na světě mnoho, myšlenek ještě víc, ale my jsme tady, abychom uvedli nové technologické produkty do reality. Odhadujeme, že se nám ročně budou hlásit stovky projektů, ze kterých si k další inkubaci vybereme sedm až deset. Těm nabídneme řadu služeb včetně potřebných investic.“

Jana Ryšlinková

členka správní rady a DC komunity

 

“Oceňuji umístění projektu Nupharo do regionu, kde je velký hospodářský a znalostní potenciál, ale také vysoká nezaměstnanost. Věřím, že Nupharo bude přínosem nejen pro region a Česko, ale také pro přeshraniční a širší mezinárodní spolupráci.”

Rút Bízková

předsedkyně, Technologická agentura České republiky

Myslet lokálně - jednat globálně

Celosvětová spolupráce

Nupharo spolupracuje s veřejnými institucemi a předními českými a zahraničními univerzitami, jako je University of Pittsburgh, Delft University of Technology, Indian Institute of Technology, České vysoké učení technické, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Technická univerzity v Liberci.

Místní spolupráce

Místní strategickým akademickým partnerem je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, s níž Nupharo připravuje první společný projekt.

DC konference

Společně s University of Pittsburgh uspořádal loni v Praze park Nupharo první výroční konferenci na téma technologie DC. Konference se zúčastnilo více než osmdesát odborníků z celého světa.

Strategic Partner
EU
Oppi